นโยบายการขายสินค้า

  • ทาง Fitwhey จะส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บหรือเงื่อนไขการขาย หากไม่เป็นตามนั้นลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ ตามโยบายการเคลมสินค้า
  • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"
  • ทาง Fitwhey ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อเพื่อขายต่อไม่ว่ากรณีใดๆ และช่องทางใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือเหตุผลใดก็ตาม
  • ทาง Fitwhey จะจัดส่งสินค้าออกจากคลังตามประกาศหน้าแรก หลังจากชำระเงิน จากนั้นการส่งมอบจะเป็นหน้าที่ บ.ขนส่งที่เป็น partner ของเรา