New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
|
Acetyl L-Carnitine
DYMATIZE NUTRITION

Acetyl L-Carnitine

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..


คลิกเพื่อดู "ข้อมูลโภชนาการ"
เลือกสินค้าตามด้านล่างนี้
90 capsules ฿ 750
 • รสชาติ/ตัวเลือก availability expiry
 • - พร้อมส่ง 07/2019
  ลดเพิ่ม 300 บาท เมื่อใส่ promotion code "DYLACAR"
what's in Acetyl L-Carnitine?

Acetyl L-Carnitine

เสริมการดูดซึม เหนือ L-CARNITINE ทั่วไป

 • เร่งการแตกตัวของไขมัน เพื่อนำออกมาเผาผลาญ
 • ACETYL FORM ดูดซึมได้ดีกว่า L-carnitine ทั่วไป
 • เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
 • Anti-Oxidant ป้องกันการทำลายกล้ามเนื้อ
 • เมื่อหยุดรับประทาน ไม่กลับมาอ้วนใหม่ (ปราศจาก YOYO EFFECT) 

what's in Acetyl L-Carnitine
 • วิธีการรับประทาน
 • คุณสมบัติเด่น
 • รสชาติขายดี
DYMATIZE NUTRITION
Acetyl L-Carnitine
วันออกกำลังกาย
(Training days)
วันไม่ออกกำลังกาย
(Non-Training days)
วิธีการรับประทาน
(Direction)
ตื่นนอนทันที
(Morning)
2 Capsules 2 Capsules
ก่อนออกกำลังกาย
(Pre-workout)
2 Capsules
ก่อนอาหารกลางวัน
(Before lunch)
2 Capsules
ก่อนนอน
(Night)
2 Capsules 2 Capsules
รับประทานได้ประมาณกี่วัน
90 Capsules 15 DAYS
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ควรใช้ร่วมกับ
image
เป้าหมายของคุณคืออะไร
เพิ่มพละกำลัง เพิ่มกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน