New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
จัดส่งฟรีทั่วประเทศใน 24 ชม. ติดต่อผ่าน FB Inbox และ LINE: จ.-ส. 8:00-24:00
|
EVP Xtreme
EVOGEN

EVP Xtreme

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..


คลิกเพื่อดู "ข้อมูลโภชนาการ"
เลือกสินค้าตามด้านล่างนี้
24 Serving ฿ 1800
  • รสชาติ/ตัวเลือก availability expiry
  • Cali-Time Tea พร้อมส่ง 11/2020
    ลดเพิ่ม 1080 บาท เมื่อใส่ promotion code "BLOWOUT7"
  • Orange Mango พร้อมส่ง 05/2021

IF YOU WANT EXTREME, YOU MUST BE EXTREME. PUTTING ON EXTREME MASS AND DETAIL WHILE NOT GAINING FAT IS NOT A SKILL, BUT AN ART

It’s something everyone shoots for, but very few achieve. Luckily, The Pro Creator Hany Rambod never gets complacent and is forever evolving his product formulations based on new scientific studies and REAL-LIFE testing on the world’s most EXTREME athletes instead of simply formulating products off a spreadsheet. Things that might make sense on paper don’t always work in real life.

Hany’s clients don’t train for top ten placings. They train to win. His track record of building extreme physiques goes without question, as does that “3D” popping look that comes to mind when you think of the champions he coaches. However, the difficulty in achieving this “3D” look is finding the precise amount of fuel needed to avoid bloating or spilling. No one understands this balance better, and this is why the top pros put their professional futures in his hands year after year.

BE EXTREME TO REACH YOUR FULLEST POTENTIAL

If you want results, you must train hard. There is no way around it. Ask any of Hany’s clients about how hard he pushes them, and a nervous smile will appear. Why? It’s because he takes them to unheard of extremes, utilizing FST-7 training to transform them from great to extraordinary. EVP Xtreme was designed to help facilitate this type of extreme training and to make your muscles POP with incredible volumization and vascularity, all the while putting you in the zone to train your ass off.

PRECISELY FORMULATED TO CREATE MORE ENERGY WITH LESS VASO CONSTRICTION. BALANCE OF PUMP, ENERGY, AND TRAINING DRIVE.

PUMP

Achieve the 3D look with a pump that makes your physique look photoshopped

ENERGY

Stamina through the whole workout

DRIVE

Motivate you to get to the gym without being overstimulated so much that it hinders your workout or sleep patterns while recovering

DMAA FREE

We use Yohimbe to increase blood flow, while DMAA has proven to do the opposite

NITROSIGINE (ARGININE INOSITOL SILICATE)

This patented complex of bonded arginine and silicon can help enhance performance with unique benefits important to physique training. Nitrosigine is scientifically engineered to last up to 6 hours and is proven to accelerate nitric oxide levels and increase hyperemia (increased blood flow).

Most “nitric oxide boosting” ingredients don’t actually increase arterial diameter, which is what increases blood flow and subsequently causes that “pump” feeling. Nitrosigine, on the other hand, is clinically proven to do this in multiple studies.

AGMATINE SULPHATE

This novel arginine derivative was specifically spec’d into EVP XTREME . The reason being, it supports a strong pump.* It works by binding to the alpha2-adrenergic and imidazole receptors of endothelial cells increasing nitric oxide (NO) production which may assist in volumizing blood vessels.* Agmatine has become one of the must have “pump agents” in many pre-workouts, which is why we use 1,000mg per serving.

CREATINE ANHYDROUS

When building a true pre-workout that can increase power and strength we use creatine to help maximize this effect. We chose creatine anhydrous because it is virtually identical to creatine monohydrate except it doesn’t have the additional water molecule (monohydrate). It also provides slightly more creatine than creatine monohydrate on a gram-per-gram basis and offers better solubility.

BETA-ALANINE (AS CARNOSYN)

One great thing about Evogen Nutrition is that we listen to our customers. Studies show that Beta-Alanine helps increase the buffering capacity of working muscle, fights off acidosis, delays fatigue, and increases endurance capacity. You all wanted a transparent dose of beta-alanine in your EVP that is absorbable. We really couldn’t argue with that or the science, so we added a precise dose of beta-alanine that compliments the correct dosing protocols in clinical research. We used an amount backed by scientific studies and didn’t overdoes the ingredient, which can be wasteful and counterproductive. You asked, and we listened.

CHOLINE BITARTRATE

Choline itself has a wealth of health and wellness benefits, but we use it in EVP XTREME for a few key reasons. Choline bitartrate is a precursor to acetylcholine, an important neurotransmitter involved in numerous processes involving exercise. Two of the most important processes related to acetylcholine are skeletal muscle innervation and muscle control. Acetylcholine is also linked to increased vigor during strenuous exercise, and extra choline is necessary to prevent acetylcholine fatigue. In the EVP XTREME formula, choline bitartrate helps create a balanced stimulant “feel” so you can train harder and longer.

PAUSINYSTALIA YOHIMBE EXTRACT

This West African herb has long been used as an aphrodisiac, but also has use in stimulant thermogenic products. Yohimbe may act as an adrenergic receptor agonist, inducing fight or flight responses in the body, such as lipolysis. This powerful extract packs a punch and compliments the EVP XTREME formula quite well.

CAFFEINE ANYHDROUS

Caffeine has been scientifically shown to enhance energy and thermogenesis. Clinical research also suggests it enhances athletic activity which supports its use in many sports nutrition pre-workout products. Newer research suggests that caffeine not only supports high output exercise but also endurance.*

EVP XTREME uses the widely studied anhydrous form of caffeine which many research studies have utilized when testing performance in athletes. Since EVP XTREME is designed for bodybuilders and athletes from all walks of life, it was the perfect fit for this masterful formula.

HUPERZINE SERRATA EXTRACT

This ancient extract contains bioactive components, such as huperzine A, that have shown to have a profound nootropic effect on focus. It’s acetylcholinesterase inhibition allows for other ingredients such as choline bitartrate to have a more pronounced effect due to inhibitory effect on choline metabolism.

PIPER NIGRUM EXTRACT (AS BIOPERINE®)

When coming up with such an advanced formula, we wanted to make sure many of the natural components have optimal absorption. Bioperine is the “must have” bioavailability enhancer in the supplement world and we use the clinically researched dose in every scoop of EVP XTREME. It’s a highly potent extract of Piper nigrum which is standardized for a component called piperine. This revolutionary compound enhances bioavailability by interacting with the ultrastructure of intestinal brush border and stimulating digestive enzymes

  • วิธีการรับประทาน
  • คุณสมบัติเด่น
  • รสชาติขายดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ควรใช้ร่วมกับ
image
เป้าหมายของคุณคืออะไร
เพิ่มพละกำลัง เพิ่มกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน