New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
จัดส่งฟรีทั่วประเทศใน 24 ชม. ติดต่อผ่าน FB Inbox และ LINE: ทุกวัน 08:00 - 22:00น.
|
x
x
เลขทะเบียนสารบบอาหารและยา
{{ productsHasSupplement[sizeSelectedSupplement][flavourSelectedSupplement].fda_number }}

1/4

1/4

FIT MED
2019-n Cov Antigen Rapid Test Cassette Anterior Nasal Swab (XABT)
ขายแล้ว 3.5พัน ชิ้น
฿49 - ฿490
ขนาด
รสชาติ/ตัวเลือก

จำนวน

- +

รายละเอียดสินค้า

XABT 2019-nCOV Antigen Rapid Test Cassette Anterior Swab For Self-Testing use only

ชุดตรวจโควิดสำหรับการตรวจทดสอบด้วยตนเองเท่านั้น


สินค้าได้รับการรับรอง

ความแม่นยำ

- ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity) 96.67%

- ความจำเพาะเชิงวินัจฉัย (Diagnostic specificity) 100%

- ความไม่จำเพาะ (Non-Specificity) 0%


มาตรฐาน 

- อย.

- ผ่านการตรวจวินิจฉัยทางคลินิคห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- CE

- ISO13485


ใช้สําหรับการตรวจทดสอบหาเชื้อ ในหลอดทดลองเชิงคุณภาพของแอนติเจน 2019-nCoV โดยเก็บตัวอย่างเชื้อจากเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า ใช้การบ่งชี้จากปฏิกิริยาของแอนติเจนและใช้เทคโนโลยี immunoanalysis เพื่อตรวจหาเชื้อ ระหว่างการตรวจหาเชื้อ

ตัวอย่างจะเกิดขึ้นจากการดูดซึมสารคัดหลั่งในเยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า การทดสอบนี้สามารถใช้เป็นการตรวจคัดกรอง สําหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 และมีอาการหรือผู้ที่ไม่มีอาการ 

COVID-19 คือการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน SARS-CoV-2 อยู่ในสกุล β-coronaviruses ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ การติดเชื้อที่ไม่มีอาการอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในปัจจุบัน ระยะฟักตัวคือ 1 ถึง 14 วัน โดยปกติ 3 ถึง 7 วัน โดยอาการหลัก คือ มีไข้ อ่อนเพลีย และไอแห้ง ในบางกรณีอาจมีอาการคัดจมูก น้ํามูกไหล เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ และท้องร่วง ในระหว่างระยะที่ตรวจพบการติดเชื้อเฉียบพลัน มักมีแอนติเจนของเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนหรือโพรงจมูก

การทดสอบนี้เหมาะสําหรับทุกวัย ผู้ใช้งานควรมีอายุระหว่าง 14 ถึง 90 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีควรได้รับการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ วิธีการตรวจด้วยชุดตรวจโควิด 


เนื่องจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 อาจทําให้เสียชีวิตและเกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงได้ หากผลทดสอบเป็นเชิงบวก (Positive)

- กรุณาติดต่อแพทย์ / โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาหรือรักษาตัวที่บ้าน

- ทําตามคําแนะนําของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สําหรับการกักตัวหรือการรักษาตัวที่บ้าน

- ขั้นตอนการวินิจฉัย ต้องติดตามผลตามข้อกําหนดเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ


หากผลทดสอบเป็นเชิงลบ (Negative)

- ปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้อื่นและมาตรการป้องกันโรค

- อาจมีการติดเชื้อ แม้ว่าผลการทดสอบจะเป็นผลเชิงลบ

- หากมีอาการคล้ายกับการติดเชื้อ ให้ทําการทดสอบซ้ำอีกครั้ง หลังจากผ่านไป 1-2 วัน เนื่องจากชุดทดสอบไม่สามารถตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 ได้อย่างแม่นยําในทุกระยะของการติดเชื้อ


หากผลการทดสอบไม่สามารถแปลผลได้

- อาจเกิดจากการดําเนินการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง ให้ทําการทดสอบซ้ำอีกครั้ง

- หากผลการทดสอบยังคงไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์ทดสอบ COVID-19 เพื่อทําการทดสอบซ้ำ


แนะนําให้ทําการทดสอบในพื้นที่แยกต่างหาก เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อที่อาจเกิดขึ้น โปรดอ่านคําแนะนําอย่างละเอียดและทําตามขั้นตอนการทดสอบ มิฉะนั้น อาจทําให้ไม่สามารถแปลผลได้และล้างมือด้วยสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนทําการทดสอบ กรุณาอย่าใช้สเปรย์ฉีดจมูกใด ๆ ก่อนการทดสอบ หากมีเลือดกําเดาไหลในระหว่างหรือทันทีหลังการทดสอบ หรือหากรู้สึกเจ็บจากการเก็บตัวอย่างโปรดติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 


ชุดทดสอบสามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้

อ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภาษาไทย คลิกที่นี่

ความน่าสนใจ

ไม่พบข้อมูล

รีวิวจากลูกค้า

ไม่พบข้อมูล

วิธีการรับประทาน

ไม่พบข้อมูล

ตารางออกกำลังกาย

ไม่พบข้อมูล

REVIEW


แชทเลย